POLITYKA PRYWATNOŚCI
Wszelkie dane osobowe oraz inne dane dotyczące użytkowników portalu podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma
Globus.com.pl Ogólnopolski Bank Broni Używanej prowadząca sklep internetowy pod adresem www.globus.com.pl, z siedzibą ul. Karczewskiego 4, 63-300 Pleszew. Administrator serwisu oraz właściciel sklepu internetowego www.globus.com.pl podjął działania zmierzające do ich ochrony, oraz do ochrony prywatności. Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji danych o użytkownikach serwisu.

1. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych

a) dane osobowe
Zbieramy jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez firmę Globus.com.pl Ogólnopolski Bank Broni Używanej oraz stronę internetową usług. Rozróżniamy dwie kategorie zbieranych danych, dane podstawowe oraz dane rozszerzone. W zakresie danych podstawowych niezbędnych do właściwego działania funkcji Newsletter-a zbieramy i przetwarzamy następujące dane użytkownika:
– imię i nazwisko
– adresu e-mail
Dane te nie podlegają żadnej weryfikacji.
Dane rozszerzone niezbędne do właściwego realizowania zamówień /oprócz ww. danych/:
– adresu zamieszkania lub prowadzenia działalności
– adresu do korespondencji
– numeru telefonu, faksu i adresu e-mail
– w przypadku osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo nazwę firmy, jej adres oraz numer identyfikacji podatkowej NIP
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do realizacji pewnej kategorii świadczonych usług.

b) informacje o komputerze /dane eksploatacyjne/ dla celów statystycznych

Wszelkie dane osobowe pobierane od Użytkowników przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego klucz
128-bitowym. Nie dotyczy to zbieranych danych podstawowych.
Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane na serwerze globus.com.pl są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Je Uprawnionym do korzystania z tych danych jest właściciel
serwisu.

2. Udostępniaie danych osobowych podmiotom trzecim

W celu realizacji umowy sklep internetowy www.globus.com.pl może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: Poczta Polska, wybranym firmom kurierskim, Payu, Allegro. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informację mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Nie udostępniamy gromadzonych danych podmiotom nie związanym z działalnością naszej firmy.

3. Materiały reklamowe – przesyłanie mailingów

Wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych jest zawsze uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika. Każdy użytkownik ma też prawo do rezygnacji z otrzymywania wysyłanych przez sklep internetowy www.globus.com.pl listów elektronicznych. Należy w tym celu przesłać na adres /globus@globus.com.pl/ informację o rezygnacji.

4. Zawsze masz prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych osobowych
W naszym serwisie dostępna jest po zalogowaniu strona użytkownika, za pomocą której możesz zobaczyć swoje aktualnie wpisane w naszym systemie swoje dane osobowe. Możesz usunąć z bazy danych informacje o sobie, z zachowaniem jednak dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami księgowymi polskiego prawa. Wystarczy wysłać do nas e-mail na adres globus@globus.com.pl z prośbą u usunięcie Państwa danych z naszych baz. Prośba taka musi być wysłana z adresu e-mail użytkownika zarejestrowanego w naszym sklepie internetowym, którego konto ma zostać usunięte lub listownie z adresu korespondencyjnego. Pamiętaj jednak, że usunięcie danych nie dotyczy usunięcia informacji, które nie zawierają danych osobowych a także danych w zapytaniach, które zawierają dane podstawowe. Pozostawienie tych danych ma na celu ochronę serwisu w przypadku ewentualnych roszczeń .

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatnosci. Użytkowników serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, dostępna na stronie www.globus.com.pl

Poniżej prezentujemy informacje dotyczące najpopularniejszych przeglądarek internetowych i możliwości wyłączenia zapisywania na urządzeniu Klienta plików cookies. Informacje te mogą ulegać zmienie w zależności od rodzaju przeglądarki oraz jej wersji.

Jak włączyć w swoim urządzeniu pliki cookies ?
Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie. Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty. Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka. Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki

Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox
W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

Przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer
W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Przeglądarka internetowa Google Chrome
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

a) dane osobowe
Zbieramy jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez firmę Globus.com.pl Ogólnopolski Bank Broni Używanej oraz stronę internetową usług. Rozróżniamy dwie kategorie zbieranych danych, dane podstawowe oraz dane rozszerzone. W zakresie danych podstawowych niezbędnych do właściwego działania funkcji Newsletter-a zbieramy i przetwarzamy następujące dane użytkownika:
– imię i nazwisko
– adresu e-mail
Dane te nie podlegają żadnej weryfikacji.

Dane
rozszerzone niezbędne do właściwego realizowania zamówień (oprócz ww. danych):
– adresu zamieszkania lub prowadzenia działalności
– adresu do korespondencji
– numeru telefonu, faksu i adresu e-mail

– w przypadku osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo nazwę firmy, jej adres oraz numer identyfikacji podatkowej NIP

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do realizacji pewnej kategorii świadczonych usług.
b) informacje o komputerze (dane eksploatacyjne) dla celów statystycznych

Wszelkie dane osobowe pobierane od Użytkowników przesyłane są do
systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym. Nie dotyczy to zbieranych danych podstawowych.

Przeglądarka internetowa Opera
Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

Przeglądarka internetowa Apple Safari
W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

Urządzenia mobilne, tablety, smartfony, telefony komórkowe itp.
Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.