PRECISION 49

260.00

Średnia ładunki: 30 mm

Wysokość wzbijania: ok 20 m

Czas trwania efektu: 50 sek